reglement 2022

DE SCHRIJFWEDSTRIJD WERD OP 02/02/2022 AFGESLOTEN

PRIJSUITREIKING IN DE AULA VAN AC AURIS
TER WAARDE 1 – 8900 IEPER
VRIJDAG 25 MAART 2022 – 19.30 UUR
LEES DE WINNENDE COLUMNS

 1. De Gerard Vermeersch-Prijs wordt uitgereikt naar aanleiding van een schrijfwedstrijd voor columns.
  De Prijs wordt in 2022 voor de 9de keer georganiseerd door de Confrérie Gerard Vermeersch en dé Academie Ieper in samenwerking met de Bibliotheek Ieper en met de steun van de Stad Ieper.
 2. Iedereen kan deelnemen (zie punt 14. hieronder voor uitzonderingen) met één of meer in correct Nederlands geschreven columns die passen binnen het thema ‘Moord of droom’.
 3. Van een column verwachten wij een niet eerder gepubliceerd stuk proza dat actueel, spits, uitdagend en/of tegendraads een persoonlijke mening geeft aansluitend bij het voornoemde thema.
 4. Een inzending kan uit meer dan één column bestaan.
 5. Een column telt maximaal 1000 woorden.
 6. Het gebruik van “djutedju” of afgeleiden ervan leidt niet automatisch tot een hogere beoordeling.
 7. Ingezonden columns mogen tot en met de datum van de prijsuitreiking (25 maart 2022) niet gepubliceerd zijn, noch online noch offline.
 8. De columns dienen opgestuurd in vijfvoud, leesbaar handgeschreven, getypt of geprint op A4-formaat en ondertekend met een schuilnaam. De envelop mag geen afzender vermelden. Bij de inzending dient een gesloten envelop gevoegd met daarin schuilnaam en ware naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 9. De inzendingen worden uiterlijk op 02/02/2022 verwacht op volgend adres:
  Gerard Vermeersch-Prijs • t.a.v. directeur Nico Logghe • dé Academie • Weverijstraat 35 • 8900 Ieper • België.
  De teksten worden uitsluitend per post ingezonden. De postdatum geldt als inzenddatum. Onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet aanvaard.
 10. De geanonimiseerde columns worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury die uit 3 leden bestaat. Hun uitspraak is bindend. De jurysecretaris schrijft een juryrapport over de inzendingen.
 11. Er zijn drie prijzen voorzien. De eerste prijs bedraagt €625, de tweede €375, de derde €250. De prijzen worden alleen toegekend aan columns van voldoende kwaliteit.
 12. De columns van de prijswinnaars zullen bovendien gehonoreerd worden met publicatie op de website gerard-vermeersch.be en mogelijk in literaire tijdschriften of via literaire media.
 13. De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Ieper op vrijdag 25 maart 2022 om 19.30 uur in de Aula van AC Auris – Ter Waarde 1 – 8900 Ieper
 14. Direct betrokkenen bij de organisatie van de wedstrijd zijn van deelname uitgesloten.
 15. Over de stand en gang van zaken én over de juryuitspraak wordt niet gecorrespondeerd.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel ontstaat, beslist de organisatie.

met de steun en medewerking van